Pełnowymiarowe kursy grupowe dla dzieci i młodzieży prowadzone są w roku szkolnym, od września do czerwca.

Przyjmujemy do grup dzieci w wieku od 5/6 lat.

W czerwcu prowadzona jest rekrutacja wewnętrzna (stali kursanci oraz ich rodzeństwo).  W lipcu informujemy o wolnych miejscach dostępnych dla nowych kursantów.  Prosimy o śledzenie naszego profilu na Facebooku.

Kursy grupowe prowadzimy stacjonarnie, a w przypadku zagrożeń epidemicznych – hybrydowo.

Nowi uczniowie mogą dołączyć do istniejących grup kontynuujących naukę (pod warunkiem dostępności miejsc oraz dopasowania do poziomu grupy) lub utworzyć nową grupę (od 6 do 10 osób). Decyzję o przyjęciu do konkretnej grupy podejmujemy po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia od rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wstępnego zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub poprzez wiadomość na naszym profilu Facebook. W takim przypadku będziemy informować zainteresowanych o dalszych krokach po rozpoczęciu rekrutacji na nowy rok szkolny. Harmonogram spotkań z rodzicami w celu podpisania umów ogłoszony zostanie po 20. sierpnia.