Szkoła Sunshine School of English rozpoczęła działalność we wrześniu 2007 roku, jako wspólna inicjatywa trzech doświadczonych nauczycielek. Główną misją szkoły jest propagowanie dodatkowej nauki języka angielskiego w środowisku małych miejscowości. Chcemy zachęcić rodziców do inwestowania w pozaszkolną edukację dziecka, która poszerza horyzonty i zapewnia łatwiejszy start w dorosłe życie.                                                                                  

Oferujemy zajęcia w niewielkich grupach od 6 do 10 osób, nauka staje się bardziej efektywna,  a prowadzący ma możliwość indywidualnego traktowania każdego kursanta.

Dajemy możliwość uczęszczania na dodatkowy kurs językowy blisko miejsca zamieszkania. Zwalnia to rodziców z uciążliwego i kosztownego obowiązku dowożenia młodszego dziecka do najbliższego dużego miasta, a młodzież nie traci cennego czasu na dojazd autobusem. Każdy może w ciekawy sposób wykorzystać „zaoszczędzony” czas.

Nauka odbywa się w oparciu o podręczniki specjalnie dobrane do potrzeb kursantów w poszczególnych przedziałach wiekowych i odpowiednio do ich stopnia biegłości językowej. Komplet niezbędnych podręczników wliczony jest w cenę każdego kursu.

Wykorzystujemy różnorodne nowoczesne metody i techniki nauczania dostosowane do potrzeb i osobowości kursantów. Kładziemy nacisk na bezpośrednią komunikację w przyjaznej atmosferze. Ucząc się języka, uczniowie zdobywają także wiedzę z innych dziedzin, zyskują pewność siebie i rozwijają umiejętności interpersonalne.

                                                                                               

Kim jesteśmy?
mgr Roksana Ponikowska
Ukończone studia licencjackie – kierunek filologia angielska na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (rok ukończenia 2002) oraz uzupełniające studia magisterskie – kierunek filologia angielska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (rok ukończenia 2005). Pracuje jako nauczyciel od września 2002 roku prowadząc zajęcia dla różnych grup wiekowych, posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Na bieżąco dokształca się w zakresie dydaktyki języka obcego, neurodydaktyki, nowoczesnych technologii oraz skutecznego prowadzenia biznesu. Posiada doświadczenie w organizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz licencję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Digital StillCamera
mgr Monika Olszewska
Ukończone studia licencjackie – kierunek filologia angielska, specjalizacja: język biznesu na Akademii Jana Długosza w Częstochowie (rok ukończenia 2000) oraz uzupełniające studia magisterskie – kierunek: dydaktyka języków obcych w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (rok ukończenia 2002). Pracuje jako nauczyciel od września 2000 roku, posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniach i konferencjach w zakresie podnoszenia kompetencji językowych lub metodyki. Jest egzaminatorem międzynarodowego egzaminu TELC.
olga
mgr Olga Zyzman-Ponikowska
Ukończone studia licencjackie – kierunek filologia angielska na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (rok ukończenia 2000) oraz uzupełniające studia magisterskie – kierunek finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (rok ukończenia 2002). Pracuje jako czynny nauczyciel od września 2000 roku. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z małymi dziećmi jak i dorosłymi. Co roku uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie podnoszenia kompetencji językowych lub metodyki,  posiada doświadczenie w organizacji projektów międzynarodowych, jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.