„Kompetencje kluczowe na start” 2020/2021

Nasza szkoła zrealizowała kolejny projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projektodawcą była firma HN Partners z Łodzi. W zajęciach odbywających się w Nowej Słupi (poziom A1), Bodzentynie (poziom B1) i Rudkach (poziom A2) uczestniczyło łącznie 34 osoby w wieku powyżej 25 lat.  Kurs obejmował 120 godzin lekcyjnych w każdej z grup i zakończony został egzaminem TGLS potwierdzającym umiejętności językowe uczestników. Wszyscy kursanci, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali wynik pozytywny! Na poziomie A1 średni wynik wyniósł 91%, na poziomie A2 – 89%, a na poziomie B1 – 69%. 

„Akademia kompetencji kluczowych EuroDialog”, lipiec 2018 – wrzesień 2019 

Szkoła Sunshine School of English realizowała kursy języka angielskiego dla dorosłych w ramach projektu „Akademia kompetencji kluczowych EuroDialog”. Projektodawcą była firma Jarosław Patrzyk Eurodialog, projekt był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywały się w czterech grupach dwunastoosobowych, a uczestnikami były osoby dorosłe w wieku powyżej 25 lat z terenu gmin Bodzentyn i Łagów. Projekt obejmował 240 godzin lekcyjnych w każdej z grup i zakończony został egzaminem TELC na poziomie A2. Wszyscy kursanci uzyskali pozytywny wynik egzaminu.

„Nowe kompetencje – nowe możliwości”, kwiecień 2013 – maj 2014  

Dwudziestu uczestników kursu przystąpiło do egzaminu TELC na poziomie A1 lub A2. Wynik pozytywny uzyskało 95 % kursantów. 

Szkoła Sunshine School of English przeprowadziła kursy języka angielskiego dla dorosłych w ramach projektu “Nowe kompetencje – nowe możliwości”. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.6.2 “Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach dziesięcioosobowych, uczestniczyły w nich osoby dorosłe w wieku od 25 do 64 lat z terenu gminy Nowa Słupia.