Zakończyliśmy realizację kolejnego projektu unijnego dla osób dorosłych z terenu naszej gminy oraz gmin ościennych „Kompetencje kluczowe na start”. Projekt realizowany był we współpracy z HN Partners z Łodzi. W zajęciach odbywających się w Nowej Słupi (poziom A1), Bodzentynie (poziom B1) i Rudkach (poziom A2) uczestniczyło łącznie 34 osoby. Kurs obejmował 120 godzin lekcyjnych w każdej z grup i zakończony został egzaminem TGLS potwierdzającym umiejętności językowe uczestników. Wszyscy kursanci, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali wynik pozytywny! Na poziomie A1 średni wynik wyniósł aż 91%, na poziomie A2 – 89%, a na poziomie B1 – 69%.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim zdającym!