Pełnowymiarowe kursy grupowe dla dzieci i młodzieży prowadzone są w roku szkolnym, od września do czerwca. Rekrutację nowych uczniów rozpoczynamy co roku pod koniec sierpnia.

W obecnym czasie kursy stacjonarne prowadzone są metodą hybrydową – w przypadku nasilenia epidemii i wszelkich nieprzewidzianych sytuacji z nią związanych, część zajęć może odbywać się online.

Nowi uczniowie mogą dołączyć do istniejących grup kontynuujących naukę (pod warunkiem dostępności miejsc oraz dopasowania do poziomu grupy) lub utworzyć nową grupę (od 6 do 10 osób). Decyzję o przyjęciu do konkretnej grupy podejmujemy po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia od rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Wstępnego zgłoszenia można dokonać telefonicznie, poprzez wiadomość na naszym profilu Facebook lub osobiście w siedzibie szkoły. W takim przypadku będziemy informować zainteresowanych o dalszych krokach po rozpoczęciu rekrutacji na nowy rok szkolny. Harmonogram spotkań z rodzicami w celu podpisania umów ogłoszony zostanie po 20. sierpnia.