Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy rodziców (opiekunów prawnych) naszych kursantów oraz kursantów pełnoletnich, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Sunshine School of English s.c. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32, 26-006 Nowa Słupia.
  • Podane w formularzu zgłoszeniowym dane Państwa i dziecka są przetwarzane w celach: realizacji umowy zawartej między nami, przekazywania bieżących informacji na temat organizacji zajęć oraz postępów w nauce dziecka, archiwizacji i marketingu usług własnych.
  • Wykorzystujemy także wizerunek Państwa dziecka (zdjęcia lub filmy wykonane w czasie organizowanych przez nas zajęć i wydarzeń) wyłącznie w ramach działań informacyjnych i marketingu własnego szkoły. Zdjęcia mogą być publikowane tylko na tej stronie internetowej oraz profilu szkoły w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna i obowiązuje na cały cykl nauki dziecka w naszej szkole.
  • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane udostępniane są wyłącznie lektorom prowadzącym zajęcia z dzieckiem. Nie są udostępniane żadnym innym podmiotom, nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu.
  • Dane są przetwarzane w trakcie trwania umowy między nami oraz przez kolejne dwa lata po zakończeniu współpracy.
  • Umieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy.